Mezinárodní konference - v projektu ATCZ142 - Klimatická Zeleň

Loga klimagrun

V rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň vznikla za spolupráce partnerů  na počest první mezinárodní partnerské konference stejně pojmenovaný informační leták, publikovaná ve dvojjazyčné Česko-Německé verzi.

V tomto materiálu se dovíte informace o tom, jak zeleň přispívá k našemu životu, duševnímu a tělesnému zdraví. Jak zeleň ovlivňuje dopady klimatických změn. V textu je stručně popsáno, jak projekt přispěje ke vzdělávání široké populace, na co se projekt zaměřuje a jaké další přínosy projekt bude mít.

 

Klima 1
Klima 2
Klima 3
Klima 4
Klima 5
Klima 6
Klima 7
Klima 8

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Klimatická zeleň" pro obnovu zeleně v krajině

Loga klimagrun

„Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu“ spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.

Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.03.2020. Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Hlavním výstupem projektu na území Jihomoravského kraje bude realizace 54 seminářů a následně komunitní modelové výsadby 1000 ovocných stromů do školních a obecních sadů, 750 ovocných i neovocných stromů do zelených pásů podél cest a 750 stromů a keřů do mezí v zemědělské krajině. Tyto výsadby budou založeny a sledovány ve vztahu ke klimatickým změnám. Přínosem bude výběr vhodných dřevin odolnějších výkyvům srážek i teplot a vytvoření postupů péče o zeleň pro zlepšení mikroklimatu uvnitř obcí i mimo zastavěné území.

Na tomto projektu spolupracují partneři z Rakouska:

· Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner

· Spolek „Příroda v zahradě - Verein "Natur im Garten" – partner

· Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství - Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner.

A na české straně:

· Jihomoravský kraj

· Jihočeský kraj

· Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje,

· Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje,

· Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko,

· Přírodní zahrada z.s.

 

Zpracoval 14.2.2018: Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu Klimatická zeleň za KS MAS JMK

 

 

Fotogalerie

6
DSC 1196
P1110472

 

 

 

Nová příručka pro řez ovocných dřevin je na světě!

Pod rukami našich slovenských kolegů Ľudovíta Vašše a Jána Veselého, vznikala nová praktická "Příručka pro řez ovocných dřevin".

O její vznik se zasloužil zejména kolektiv autorů:

Text: Ján Veselý, Ľudovít Vašš
Kresby: Ján Veselý
Fotografie: Ľudovít Vašš, Stanislav Boček, Ondřej Dovala, Ján Veselý, Zuzana Hrušková
Posoudill: Ondřej Dovala - český pomológ
Layout a sazba: Zuzana Hrušková
Vydáno: 2017

Jak je napsáno hned v úvodu příručky, vznikla na základě absence odborné literatury v řezu dlouhověkých stromů s volně rostoucí korunou, které jsou štěpeny na semenných podnožích.

Více se dozvědět o příručce a samozřejmě i stáhnout si její elektronickou podobu můžete v sekci - Příručka pro řez ovocných dřevin

Nové leporelo „Žijme s ovocem“

Partneři z Východních Čech vydali na podporu programu "Milion stromů" umělecky zpracované leporelo, které jistě potěší :-).

Leporelo - přední strana

Leporelo - zadní strana

Vhodné jako motivace pro vaši obec, školu či spolek pro další výsadby.
V tištěné podobě k dostání na MAS Strážnicko a MAS Podchlumí.

Kontakt:

Ing. Petra Štěpánková
Místní akční skupina Podchlumí
Holovousy 39, 508 01 Hořice
tel.: 724 164 673
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

  • 1
  • 2