Počítadlo vysazených stromů

0000522

Každý nový strom znamená dobrý počin pro lidi,
ale i pro přírodu.

Seznam zapojených MAS v Jihomoravském kraji

MAS Bobrava, z.s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.
MAS Brána Vysočiny, z.s.
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
MAS Hustopečsko, z. s.
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
MAS Moravský kras z.s.
MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Podbrněnsko, spolek
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
MAS Strážnicko, z.s.
MAS Vyškovsko, z.s.
MAS Znojemské vinařství, z. s.
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.
 • 40 ks jabloň
  6 ks hrušeň
  4 ks třešeň
  4 ks švestka
  2 ks ostatní
 • 27 ks jabloň
  33 ks hrušeň
  50 ks třešeň
  24 ks višeň
  59 ks švestka
  6 ks broskvoň
  29 ks meruňka
 • 13 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 30 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  10 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 2 ks jabloň
  5 ks hrušeň
  45 ks třešeň
  0 ks švestka
  9 ks moruše
  13 ks lípa
  6 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  75 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  10 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní

Informace o nositeli aktivity

Pilotní aktivity iniciativy "Milion ovocných stromů pro krajinu" byly odstartovány na základě spolupráce místních akčních skupin (MAS) v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" byla vytvořena společná Příručka výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také tyto webové stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

Co nabízí nová Příručka výsadby ovocných dřevin?

Ambicí této Příručky výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd v opatřeních zvyšujících ekologickou resilienci zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině také přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní, turistický a ekonomický efekt. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Příručka je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.... více zde...

Milion ovocných stromů pro krajinu