Projekt "ATCZ-142 Klimatická zeleň" pro obnovu zeleně v krajine

Loga klimagrun

INTERREGV-A ATCZ142Projekt–„Klimagrün/Klimatická zeleň“

Projekt pro obnovu zeleně vkrajině, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Programové období 2014 až 2020

Celkový rozpočet projektu 1 002 493,50 €

 

„Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu“ spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.

Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.10.2020. Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Hlavním výstupem projektu na území Jihomoravského kraje bude realizace 54 seminářů a následně komunitní modelové výsadby 1000 ovocných stromů do školních a obecních sadů, 750 ovocných i neovocných stromů do zelených pásů podél cest a 750 stromů a keřů do mezí v zemědělské krajině. Tyto výsadby budou založeny a sledovány ve vztahu ke klimatickým změnám. Přínosem bude výběr vhodných dřevin odolnějších výkyvům srážek i teplot a vytvoření postupů péče o zeleň pro zlepšení mikroklimatu uvnitř obcí i mimo zastavěné území.

Na tomto projektu spolupracují partneři z Rakouska:

· Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner

· Spolek „Příroda v zahradě - Verein "Natur im Garten" – partner

· Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství - Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner.

A na české straně:

· Jihomoravský kraj

· Jihočeský kraj

· Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje,

· Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje,

· Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko,

· Přírodní zahrada z.s.

 

Fotogalerie

6
DSC 1196
P1110472

 

 

 

Tagy: Klimagrün

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím