• milionstromu.cz

MILION STROMŮ - 2018

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina pořádá exkurzi Ovocné stromy v krajině s vazbou na KDŘ

Ovocné stromy v krajině, uplatnění místní produkce a krátké dodavatelské řetězce, tak se nazývá exkurze na kterou se můžete přihlásit a kterou pořádaná Celostátní sítí pro venkov a Tématickou pracovní skupinou Ovocné stromy v krajině s vazbou na KDŘ ve spolupráci s MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

Bližší informace naleznete níže ve snímcích

Pozvanka Exkurze 1
Pozvanka Exkurze 2

 

 

 

 

 

 

 

LeaderFest 2018 Rožnov pod Radhoštěm

Na každoročně konané konferenci pro Místní akční skupiny, zvané LeaderFest se i letos probírala různá témata, jedním bodem z programu byla i prezentace pana Mgr. Víta Hrdouška na stejnozvané téma jako náš web a to "Milion ovocných stromů".

Tuto prezentaci naleznete pod odkazem níže.

Milion ovocných stromů

Mezinárodní konference - v projektu ATCZ142 - Klimatická Zeleň

Loga klimagrun

V rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň vznikla za spolupráce partnerů  na počest první mezinárodní partnerské konference stejně pojmenovaný informační leták, publikovaná ve dvojjazyčné Česko-Německé verzi.

V tomto materiálu se dovíte informace o tom, jak zeleň přispívá k našemu životu, duševnímu a tělesnému zdraví. Jak zeleň ovlivňuje dopady klimatických změn. V textu je stručně popsáno, jak projekt přispěje ke vzdělávání široké populace, na co se projekt zaměřuje a jaké další přínosy projekt bude mít.

 

Klima 1
Klima 2
Klima 3
Klima 4
Klima 5
Klima 6
Klima 7
Klima 8

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní konference - v projektu ATCZ142 - Klimatická Zeleň, Tulln 9.5.2018

Loga klimagrun

V rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň, jsme se jako Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje zúčastnili, první mezinárodní konference, kterou pořádali naši partneři v rakouském Tullnu.

Na počest našeho partnerství a spolupráce jsme na školních zahradách univerzity Bodenkultur Wien zasadili partnerský strom a dále bylo na programu představení a seznámení všech partnerů, poté měli specialisté v danném oboru problematiky klimatických změn a adaptace zelené infrastruktury přednášky na dané téma a následně proběhly exkurze v terénu s ukázkou dobré praxe, přizpůsobení zeleně na klimatické změny.

 

IMG 3191
IMG 3193
IMG 3202
IMG 3203
IMG 3208
IMG 3212
IMG 3217
IMG 3226
IMG 3229
IMG 3231
IMG 3233
IMG 3235
IMG 3241
IMG 3242
IMG 3246
IMG 3247
P5090550
P5090553
P5090585
P5090597
P5090626
1 TIt Konf Tulln
2 Program Konf Tulln

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba památných stromů v obci Blatnička

Farma Blatnička pro své příznivce připravila akci „Sázení stromečků“. Cílem akce bylo názorně ukázat správnou výsadbu stromečků a hlavně přivést k sázení stromů naše potomky. Vysazeny byly 2 oskeruše.

Oskeruše se dožívají i několik století, a proto věříme, že se časem stanou novými památnými stromy v Blatničce. Jestli se toho dožijí, bude již záležet na dnešní omladině, aby je po našem odchodu z tohoto světa hned nevykáceli... A jak lépe jim vštěpit úctu ke stromům než tak, že si je sami zasadí. Pod dohledem zkušených sadařů a rodičů oskeruše sadily malé děti.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 08.04.2018
Počet a druh: 2 Oskeruše

 

Fotogalerie

1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba stromů a keřů u vodní nádrže Blatnička

Farma Blatnička v rámci realizace další etapy svého dlouhodobého projektu „Obnova tradiční, pestré a malebné vesnické krajiny Jižní Moravy“ na podzim 2017 vysadila nové ovocné aleje a remízky na svazích menšího kopečku Zálučí, jež se vypíná jihozápadně od vodní nádrže Blatnička.

Bývalé nekonečné lány orné půdy bez života se změnily v nepoznání. Po půl století průmyslového zemědělství se zde na ploše více než 60 ha opět střídají úhory, pole, louky, sady, remízky a mokřady plné života. Milují to zde srnky i zajíci, hnízdí čejky chocholaté, koroptve, křepelky i skřivani, za spoustou hmyzu se dostěhovaly kudlanky.

Na podzim 2017 byly vysazeny 2 vrbové a 1 trnkový remízek, jež spolu se stovkou dřínů nabídnou první pastvu pro včely i čmeláky.

Dále bylo vysazeno 70 ks vzácných odrůd hrušní z Bílých Karpat. Do společnosti vítěze 3. místa v soutěži o Evropský strom roku 2016 - Bošácká růžová hruška, byly vysazeny další bělokarpatské hrušňové poklady jako například Citronky, Dlhohnátky (Dúhonatky), Hajcarky, Jahodňatky, Krvavky, Madžie hlavy, Medovky, Oriešanky nebo Remienky. Společnost jim dělá 11 odrůd kdouloní a 9 odrůd mišpulí, v celkovém počtu 86 kusů.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 08.04.2018
Počet a druh: 100 ks dřín, 90 ks vrba, 70 ks hrušeň, 45 ks mišpule, 41 ks kdouloň, 30 ks trnka

 

Fotogalerie

 

Kdoulone A Mispule
Sad Hrusky Vysadeny 2017
Vrby