Mezinárodní konference - v projektu ATCZ142 - Klimatická Zeleň, Tulln 9.5.2018

Loga klimagrun

V rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň, jsme se jako Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje zúčastnili, první mezinárodní konference, kterou pořádali naši partneři v rakouském Tullnu.

Na počest našeho partnerství a spolupráce jsme na školních zahradách univerzity Bodenkultur Wien zasadili partnerský strom a dále bylo na programu představení a seznámení všech partnerů, poté měli specialisté v danném oboru problematiky klimatických změn a adaptace zelené infrastruktury přednášky na dané téma a následně proběhly exkurze v terénu s ukázkou dobré praxe, přizpůsobení zeleně na klimatické změny.

 

IMG 3191
IMG 3193
IMG 3202
IMG 3203
IMG 3208
IMG 3212
IMG 3217
IMG 3226
IMG 3229
IMG 3231
IMG 3233
IMG 3235
IMG 3241
IMG 3242
IMG 3246
IMG 3247
P5090550
P5090553
P5090585
P5090597
P5090626
1 TIt Konf Tulln
2 Program Konf Tulln

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní konference - v projektu ATCZ142 - Klimatická Zeleň

Loga klimagrun

V rámci projektu ATCZ142 Klimatická zeleň vznikla za spolupráce partnerů  na počest první mezinárodní partnerské konference stejně pojmenovaný informační leták, publikovaná ve dvojjazyčné Česko-Německé verzi.

V tomto materiálu se dovíte informace o tom, jak zeleň přispívá k našemu životu, duševnímu a tělesnému zdraví. Jak zeleň ovlivňuje dopady klimatických změn. V textu je stručně popsáno, jak projekt přispěje ke vzdělávání široké populace, na co se projekt zaměřuje a jaké další přínosy projekt bude mít.

 

Klima 1
Klima 2
Klima 3
Klima 4
Klima 5
Klima 6
Klima 7
Klima 8

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "ATCZ-142 Klimatická zeleň" pro obnovu zeleně v krajine

Loga klimagrun

INTERREGV-A ATCZ142Projekt–„Klimagrün/Klimatická zeleň“

Projekt pro obnovu zeleně vkrajině, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Programové období 2014 až 2020

Celkový rozpočet projektu 1 002 493,50 €

 

„Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu“ spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.

Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.10.2020. Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Hlavním výstupem projektu na území Jihomoravského kraje bude realizace 54 seminářů a následně komunitní modelové výsadby 1000 ovocných stromů do školních a obecních sadů, 750 ovocných i neovocných stromů do zelených pásů podél cest a 750 stromů a keřů do mezí v zemědělské krajině. Tyto výsadby budou založeny a sledovány ve vztahu ke klimatickým změnám. Přínosem bude výběr vhodných dřevin odolnějších výkyvům srážek i teplot a vytvoření postupů péče o zeleň pro zlepšení mikroklimatu uvnitř obcí i mimo zastavěné území.

Na tomto projektu spolupracují partneři z Rakouska:

· Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner

· Spolek „Příroda v zahradě - Verein "Natur im Garten" – partner

· Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství - Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner.

A na české straně:

· Jihomoravský kraj

· Jihočeský kraj

· Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje,

· Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje,

· Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko,

· Přírodní zahrada z.s.

 

Fotogalerie

6
DSC 1196
P1110472

 

 

 

Nová příručka pro řez ovocných dřevin je na světě!

Pod rukami našich slovenských kolegů Ľudovíta Vašše a Jána Veselého, vznikala nová praktická "Příručka pro řez ovocných dřevin".

O její vznik se zasloužil zejména kolektiv autorů:

Text: Ján Veselý, Ľudovít Vašš
Kresby: Ján Veselý
Fotografie: Ľudovít Vašš, Stanislav Boček, Ondřej Dovala, Ján Veselý, Zuzana Hrušková
Posoudill: Ondřej Dovala - český pomológ
Layout a sazba: Zuzana Hrušková
Vydáno: 2017

Jak je napsáno hned v úvodu příručky, vznikla na základě absence odborné literatury v řezu dlouhověkých stromů s volně rostoucí korunou, které jsou štěpeny na semenných podnožích.

Více se dozvědět o příručce a samozřejmě i stáhnout si její elektronickou podobu můžete v sekci - Příručka pro řez ovocných dřevin

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím