Obnova stromořadí kolem Žlabské cesty v Blatničce

Obec Blatnička vysadila 34 stromů v rámci 1. etapy obnovy stromořadí kolem Žlabské cesty z Blatničky do města Hluk.

Iniciátor: Obec Blatnička
Realizátor: Obec Blatnička
Datum výsadby: 01.12.2019
Počet a druh: 15 ks švestka, 4 ks hrušeň, 4 ks jabloň, 4 ks vrba, 2 ks oskeruše, 3 ks dub, 1 ks jeřáb břek, 1 ks jeřáb muk

 

Svestkove Stromoradi Obec Blatnicka

 

Mandloňové stromořadí na Zálúčí u Blatničky

Farma Blatnička v rámci realizace další etapy svého dlouhodobého projektu „Obnova tradiční, pestré a malebné vesnické krajiny Jižní Moravy“ na podzim 2019 vysadila mandloňové stromořadí na svahu menšího kopečku Zálúčí, jež se vypíná jihozápadně od vodní nádrže Blatnička. Nové mandloňové stromořadí zapadá do konceptu pestrých krajinotvorných sadů na Zálúčí. Mandloň kvete časně z jara narůžovělými květy jako jeden z prvních stromů. Pro včely ale i jiné opylovače to bude první potrava.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 27.11.2019
Počet a druh: 20 ks mandloň

 

Mandlonova Alej

 

Výsadba v Mečeříži

V rámci projektu Děti svému okolí 2019, pořádaném Mladoboleslavským venkovem z. ú., vysadila obec Mečeříž za účasti a vydatné pomoci dětí z mateřské školy 100 ks stromků podél cest v území obce. Projekt děti svému okolí 2019 byl podpořen Nadačním fondem Škoda Auto.

Iniciátor: Mladoboleslavský venkov
Realizátor: Obec Mečeříž
Datum výsadby: 19.11.2019
Počet a druh: 25 ks jabloň, 25 ks švestka, 25 ks mirabelka, 25 ks moruše

 

IMG 1
IMG 2
IMG 3

 

Obnova původního krajinného rázu pod Travičnou

Během října a listopadu bylo komunitou lidí ve Tvarožné Lhotě zasazeno 100 stromů na 12 ha bývalého zemědělsky obdělávaného pole. Jedná se zejména o buky a duby a celá plocha byla zatravněna regionální bělokarpatskou směsí.

 

Iniciátor: Obec Tvarožná Lhota
Realizátor: Obec Tvarožná Lhota
Datum výsadby: 25.10.2018
Počet a druh: 100 ks - dub, buk, třešeň

 

 

Ima2e
Imag
Imag1e
Imaga
Image
Imagf
Imaghm
Imaging

 

Výsadba stromků v Tišnově "Zasaď strom II"

Dne 3.11.2017 proběhla akce "Zasaď strom II", při které bylo vysazeno 15 vysokokmenných jabloní podél cyklostezky z Tišnova směrem do Železného.

Výsadbový materiál byl pořízen od pana Ing. Stanislava Bočka PhD., který se na výsadbový materiál specializuje a s nímž město Tišnov v této oblasti již spolupracuje. Výsadbu většiny stromů provedli zaměstnanci Odboru správy majetku a komunálních služeb. Dva stromy si v odpoledních hodinách vysadily samotní účastníci výsadeb. Odborně výsadbu vedla Mgr. Hana Ondrušková, zahradní architektka. Při odpoledních výsadbách se do doprovodného programu zapojily kromě Místní akční skupiny i další organizace z města Tišnova – Základní škola ZaHRAda, Za sebevědomé Tišnovsko, Lesní rodinný klub na Tišnovsku a 1. BRĎO Tišnov – GINGO. Každá organizace si pro příchozí připravila krátké tvoření či jednoduchý úkol.

Samotné výsadbě předcházela symbolicky na Den stromů 20.10.2017 přednáška na téma Ovocné stromy a jejich role v krajině. Tuto přednášku vedl Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko a dlouholetý příznivec starých ovocných odrůd. Jeho vášní je osvěta starých ovocných odrůd zejm. oskeruší. Na semináři byla možnost některé ze starých ovocných odrůd ochutnat.

Iniciátor: MAS Brána Vysočiny
Realizátor: MAS Brána Vysočiny
Datum výsadby: 03.11.2017
Počet a druh: 15 ks jabloň

 

Fotogalerie

 

IMG 20171103 152640
IMG 20171103 153724