Obnova školní ovocné zahrady Rukáveč u Milevska

Obnova původního sádku - S rodinou jsme zasadili tam pár vysoko a polokmenů jabloní a hrušní, pak také nižší tvary mirabelek a rynglí, hloh, kdouli, mišpuli, jeřáb moravský sladkoplodý

Iniciátor: Štemberová Markéta
Realizátor: Rodina Štemberova
Datum výsadby: 01.10.2017
Počet a druh: 1x jabloň vysokokmen - Řehtáč soudkovitý, 2x hrušeň vysokokmen - Clappova, Luccasova, 1x jabloň polokmen - Čístecké, 2x mirabelka - Nancyská, 1x renkloda Oulinská, 1x jeřáb moravský sladkoplodý, 1x mišpule německá, 1x kdoule, 1x hloh

 

Fotogalerie

Výsadba 2017 1
Výsadba 2017 2
Výsadba 2017 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba školního sadu ZŠ Krumsín

V sobotu 21.10. 2017 proběhla výsadba stromků v blízkosti školy. Akce se zúčastnilo kolem padesátky velkých a malých "zahradníků". Všem děkujeme za pomoc a spolupráci. Výsadba proběhla za podpory projektu MAP ORP Prostějov

Iniciátor: MAS Prostějov venkov o.p.s.
Realizátor: ZŠ Krumsín
Datum výsadby: 21.10.2017
Počet a druh: jabloň Angold 7, Goldstar 6, Rubinola 7, meruňka Goldrich 1, Bergeron 2,Velkopavlovická 2, slivoň Gabrovksá 10 Stanley 10, Ontario ryngle 2, Althanova ryngle 1, Zelená ryngle 2

 

Fotogalerie

 

0001
0002
0003
0004
0005

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba stromů a keřů u vodní nádrže Blatnička

Farma Blatnička v rámci realizace další etapy svého dlouhodobého projektu „Obnova tradiční, pestré a malebné vesnické krajiny Jižní Moravy“ na podzim 2017 vysadila nové ovocné aleje a remízky na svazích menšího kopečku Zálučí, jež se vypíná jihozápadně od vodní nádrže Blatnička.

Bývalé nekonečné lány orné půdy bez života se změnily v nepoznání. Po půl století průmyslového zemědělství se zde na ploše více než 60 ha opět střídají úhory, pole, louky, sady, remízky a mokřady plné života. Milují to zde srnky i zajíci, hnízdí čejky chocholaté, koroptve, křepelky i skřivani, za spoustou hmyzu se dostěhovaly kudlanky.

Na podzim 2017 byly vysazeny 2 vrbové a 1 trnkový remízek, jež spolu se stovkou dřínů nabídnou první pastvu pro včely i čmeláky.

Dále bylo vysazeno 70 ks vzácných odrůd hrušní z Bílých Karpat. Do společnosti vítěze 3. místa v soutěži o Evropský strom roku 2016 - Bošácká růžová hruška, byly vysazeny další bělokarpatské hrušňové poklady jako například Citronky, Dlhohnátky (Dúhonatky), Hajcarky, Jahodňatky, Krvavky, Madžie hlavy, Medovky, Oriešanky nebo Remienky. Společnost jim dělá 11 odrůd kdouloní a 9 odrůd mišpulí, v celkovém počtu 86 kusů.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 08.04.2018
Počet a druh: 100 ks dřín, 90 ks vrba, 70 ks hrušeň, 45 ks mišpule, 41 ks kdouloň, 30 ks trnka

 

Fotogalerie

 

Kdoulone A Mispule
Sad Hrusky Vysadeny 2017
Vrby

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba památných stromů v obci Blatnička

Farma Blatnička pro své příznivce připravila akci „Sázení stromečků“. Cílem akce bylo názorně ukázat správnou výsadbu stromečků a hlavně přivést k sázení stromů naše potomky. Vysazeny byly 2 oskeruše.

Oskeruše se dožívají i několik století, a proto věříme, že se časem stanou novými památnými stromy v Blatničce. Jestli se toho dožijí, bude již záležet na dnešní omladině, aby je po našem odchodu z tohoto světa hned nevykáceli... A jak lépe jim vštěpit úctu ke stromům než tak, že si je sami zasadí. Pod dohledem zkušených sadařů a rodičů oskeruše sadily malé děti.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 08.04.2018
Počet a druh: 2 Oskeruše

 

Fotogalerie

1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba za Hájenkou-Dolní Bojanovice

Začátkem listopadu 2017 a v březnu 2018 byla doplněna řada ovocných stromů do starého zanedbaného sadu. Ovocný sad se rozrostl o ořešáky, slivoně, hrušně i další ovocné dřeviny.

Iniciátor: Jan Viktorin
Realizátor: Jan Viktorin
Datum výsadby: 25.03.2018
Počet a druh: 52 Ořešák, 22 Meruňka, 4 Švestka, 3 Hrušeň, 3 Mandloň, 1 Oskeruše

 

Fotogalerie

IMG 20171216 091500
IMG 20171216 091504
IMG 20171216 091635
IMG 20171216 091644
IMG 20171216 091712
IMG 20171216 091825
IMG 20171216 091835
IMG 20171216 092006
IMG 20180325 143655
IMG 20180325 143704
IMG 20180325 143709
IMG 20180325 143716