Stromy v polích II.

V obci Terezín (JMK) bylo vysázeno 76 stromků starých odrůd za účelem zvýšení pestrosti a malebnosti venkovské krajiny.

Iniciátor: Muzeum vinařství a venkova, z. s.
Realizátor: Karolína Hanáková
Datum výsadby: 11.12.2021
Počet a druh: 72 ks (oskeruše, jabloň, hrušeň)

 

stromy v polich II terezin

Stromy v polích I.

V rámci spolkové iniciativy bylo za účelem diverzifikace intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny vysázeno 76 ks sazenic ovocných stromů. Spolek Obec Blatnička vysadila 34 stromů v rámci 1. etapy obnovy stromořadí kolem Žlabské cesty z Blatničky do města Hluk.

Iniciátor: Muzeum vinařství a venkova, z. s.
Realizátor: Karolína Hanáková
Datum výsadby: 13.12.2021
Počet a druh: 76 ks (oskeruše, hruškojeřáb, hrušeň)

 

 stromy v polich I blatnicka

Nových 10 000 stromů pro Strážnicko

Na Strážnicku sadit umí !

"Od roku 2014 bylo na Strážnicku realizovány desítky výsadeb , ty největší v rámci OPŽP (Operační program Životní prostředí). Sázeli obce, spolky i podnikatelé. Řada projektů byla realizována s podporou komunity, žáků škol, občanů a spolků. Nejaktivnější obcí je obec Sudoměřice, která realizovala výsadby v krajině – protierozní prvky, aleje i krajinotvorný sad – a také v sídle, kde zpříjemnili náves i vytvořili odpočinkové místo s vodním prvkem. Největší výsadbou bylo biocentrum ve Vnorovech, které bylo realizováno v gesci místních myslivců. Splnili jsme si předsevzetí MAS Strážnicko roku 2010, kdy bude na Strážnicku vysazeno a udržováno tolik stromů, kolik je občanů, tedy téměř 17 000 stromů, sdělil Manažer MAS Mgr. Vít Hrdoušek."

pocty stromu opzp straznicko

 

 

20201205 133203
PB060006
PB060011
PB060027 MS Nova Lhota
PB280080
PB280082 2

Komunitní výsadba - Obnova zeleně po tornádu v Bažantnici

Několik desítek dobrovolníků z Hodonína využila svého volna v listopadovém svátku a společně vysadili celkem 72 stromů. Tento den byl zároveň významným krokem v obnově zeleně, kterou v Bažantnici poničilo tornádo.

Iniciátor: Město Hodonín
Realizátor: Veřejnost, dobrovolníci, zástupci města Hodonína
Datum výsadby: 17.11.2021
Počet a druh: 34 ks lipa, 23 ks javor, 4 ks habr, 11 ks sakura

"Vrátit zeleň do míst kam historicky patří, a propojit síly města a lidí, kterým záleží na příjemném prostředí v okolí jejich domovů. Takový byl cíl prvních komunitních výsadeb, které se konaly 17.listopadu. Vytipováno bylo hned několik lokalit v okolí ulic Sukovy, Patočkovy, Erbenovy či U Červených domků. „Cítili jsme, že lidé chtějí vrátit zeleň a stromy před své domy a do míst, kde žijí. Vyhlásili jsme tedy komunitní výsadbu a doufali, že lidé opravdu budou mít touhu zapojit se a přijdou. Tady vidíme výsledek. Jsem moc rád, že přišlo tolik lidí, a mají zájem, aby to tady zase vypadalo krásně,“ řekl starosta Libor Střecha. Přípravné práce byly zcela v režii oddělení odpadového hospodářství a zeleně, které ve spolupráci s Tesprou Hodonín, s. r. o., Arboristickou akademií a společností Safe Trees zajišťovalo odbornou podporu a dohled. Arboristé úvodem předvedli praktickou ukázku, kde lidem vysvětlili postup správné výsadby. Poté už se sázecí týmy odebraly na jednotlivá stanoviště rozprostřená v okolních vnitroblocích. Přibližně desítka dobrovolníků také využila možnosti a místo sázení uklízela odpad v příměstském lese. Výsledkem akce, která trvala do odpoledních hodin, je 72 nově zasazených stromů a přibližně 50 pytlů nasbíraného odpadu. Příjemnou tečkou za vydařeným dnem bylo občerstvení s gulášem, pivem a čajem na zahřátí. Všem, kteří se zapojili a přidali ruku k dílu, ať už výsadbou nebo úklidem odpadu, patří obrovské díky! Lidé, kteří sázeli, si zároveň přímo na místě adoptovali třicet stromů, o které chtějí pečovat i do budoucna. Ostatní stromy na své „adoptivní rodiče“ teprve čekají. V komunitních výsadbách plánuje město Hodonín pokračovat. Další příležitost k setkání při obnově postižených lokalit budou mít lidé na jaře a na podzim roku 2022."

zdroj: Hodonínské listy

 

 

 DSC0032
 DSC0077
 DSC2877
 DSC2893

 

 

V hodonínské Štěpnici vzniká sad starých odrůd ovocných stromů

Dne 3.12.2021 proběhla v Hodoníně v lokalitě Štěpnice za realizace města Hodonína ve spolupráci se spolky města komunitní výsadba sadu starých odrůd. Vysadilo se celkem 38 stromů.

Sad byl vysazen na pozemku města  za pomoci dobrovolníků z hodonínských spolků, městského úřadu a zaměstnanců Tespry. Pozemek sloužil dříve jako orná půda, nyní na tomto místě vznikl extenzivní sad starých odrůd stromů dříve typickými pro náš region. Nový sad bude volně navazovat na nedávno vzniklou medonosnou louku.

Iniciátor: Město Hodonín
Realizátor: Spolky, zástupci města Hodonína
Datum výsadby: 03.12.2021
Počet a druh: 7 ks slivoň, 6 ks jabloň, 6 ks hrušeň, 7 ks třešeň, 6 ks moruší, 6 ks oskeruší

 

DSC 0827
DSC 0828
DSC 0838
DSC 0842
DSC 0843
DSC 0845
DSC 0846
DSC 0850
DSC 0852
DSC 0853
DSC 0858
DSC 0859
DSC 0860
DSC 0861
DSC 0865
DSC 0870
DSC 0871
DSC 0875

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím