Ovocná alej v obci Plenkovice (ATCZ142-klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

Dne 16.03.2019 proběhla komunitní výsadba zeleně v rámci projektu ATCZ142 - Klimatická zeleň, v obci Plenkovice na Znojemsku. Vlastní výsadba proběhla ve spolupráci obce s místními hasiči v sobotu dopoledne. Občané Plenkovic si vysázeli novou ovocnou alej kolem rybníka. Celkem bylo vysázeno 68 ovocných stromů, převážně hrušní.

Iniciátor: MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, obec Plenkovice, KS NS MAS ČR JMK
Realizátor: Obec Plenkovice
Datum výsadby: 16.03.2019
Počet a druh: 68 ks stromů - hrušně, moruše

Fotogalerie

20190316 075028
20190316 083116
20190316 091351
20190316 091441
20190316 092051
20190316 111739

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba zeleně v obci Lipov (ATCZ142-klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

Dne 20.03.2019 proběhla poslední komunitní výsadba zeleně v rámci projektu ATCZ142 - Klimatická zeleň,  v obci Lipov.  Této akce se zúčastnily především děti ze ZŠ Jaromíra Hlubíka v Lipově ve spolupráci s místními spolky a pod odborným dohledem realizátora výsadeb. Celkem se v obci vysadilo na lokalitách Štěpnice, U větrolamu, Špachovina, Hájová, Nad Hájem a K Ložinám 421 ks dřevin. Z toho je 32 stromů ovocných (hrušeň, třešeň), 119 neovocných stromů (dub letní/zimní/cer, javor babyka,vrba bílá, lípa) a 270 keřů (dřín, kalina, řešetlák, brslen).

Iniciátor: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
Realizátor: Lesy Horňácko, s.r.o.
Datum výsadby: 20.03.2019
Počet a druh:  151 ks ovocných a neovocných stromů a 270 ks keřů

Fotogalerie

061
078
088
108
138

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba zeleně v obci Louka (ATCZ142-klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

V prosinci proběhla řada komunitních výsadeb zeleně v rámci projektu ATCZ142 - Klimatická zeleň,  v obci Louka.  Této akce se zúčastnily především občané obce, děti, různá zájmová sdružení ve spolupráci s místními spolky a jednotkou sdružení dobrovolných hasičů Louka. Pod odborným dohledem realizátora výsadeb se celkem v obci vysadilo na lokalitách Za viaduktem, Sad Záhumenice, Sad intravilán, Pod skalou - 94 ks dřevin. Z toho je 73 stromů ovocných (slivoň, meruňka, hrušeň, třešeň, moruše, jabloň, kdouloň, jeřáb břek), 21 neovocných stromů (dub zimní/cer, lípa).

Iniciátor: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
Realizátor: Lesy Horňácko, s.r.o.
Datum výsadby: 27.12.2018
Počet a druh:  94 ks ovocných a neovocných stromů

Fotogalerie

IMG 2014
IMG 2022
IMG 2093
IMG 2122
IMG 2143
IMG 2150
IMG 2152
IMG 2160
IMG 2161
IMG 2170

 

 

 

 

 

 

 

 

Sad ve Velkých Pavlovicích (ATCZ142-klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

Dne 06.03.2019 proběhla komunitní výsadba zeleně v rámci projektu ATCZ142 - Klimatická zeleň,  v obci Velké Pavlovice na Hustopečsku.  Této akce se zúčastnili pod dohledem odborníků žáci II. stupně místní ZŠ V. Pavlovice a studenti místního gymnázia, společně realizovaly výsadbu ovocných stromů na území MAS Hustopečsko. V této lokalitě bylo vysazeno celkem na 74 stromů.

Iniciátor: MAS Hustopečsko, obec Velké Pavlovice, KS NS MAS ČR JMK
Realizátor: Komunitní výsadba pod vedením firmy Okrasné výsadby, s.r.o. - Žáci II. stupně ZŠ V. Pavlovice a studenti místního gymnázia.
Datum výsadby: 06.03.2019
Počet a druh: 74 ks stromů - hrušeň, meruňka, slivoň, ořešák, moruše, oskeruše, jabloň

Fotogalerie

P2220031 6 3 2019
P2220033
P2220042

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba stromořadí v obci Zvonovice (ATCZ142 - klimatická zeleň)

interreg Rakousko Ceska Republika RGB

Dne 08.12.2018 proběhla komunitní výsadba zeleně v rámci projektu ATCZ142 - Klimatická zeleň,  v obci Zvonovice.  Této akce se zúčastnili zástupci obce ve spolupráci s místními spolky a aktivními obyvateli pod odborným dohledem realizovaly výsadbu ovocných stromů na území MAS Vyškovsko. V této lokalitě bylo vysazeno celkem na 56 stromů.

Iniciátor: MAS Vyškovsko, obec Zvonovice, KS NS MAS ČR JMK
Realizátor: Komunitní výsadba pod vedením firmy Okrasné výsadby, s.r.o. - MAS Vyškovsko, obec Zvonovice, místní spolky a aktivní obyvatelé
Datum výsadby: 08.12.2018
Počet a druh: 56 ks stromů- třešeň, hrušeň, slivoň, švestka

Fotogalerie

 

PC080515
PC080518
PC080521
PC080545
PC080558