Výsadba stromů v obci Zbýšov

Akci Milion stromů v obci Zbýšov spojili s akcí „Ukliďme Česko“ s tím, že organizace, které se přihlásily do akce „Ukliďme Česko“, s nadšením uvítaly možnost zatraktivnit dopoledne, které mělo být věnováno pouze likvidaci odpadků.

Na výsadbu byla vytipována lokalita pod krátkými vinohrady, která v minulosti sloužila jako malá zahrádkářská kolonie a sad. V současné době se upravuje tak, aby mohla sloužit všem občanům obce a jejím návštěvníkům, protože bývalí nájemci lokality vzhledem ke svému věku již tuto lokalitu opustili a spousta ovocných stromů, které tam byly, uschla. Další byly v takovém stavu, že nešly ošetřit. Několik roků zpětně obec lokalitu obnovuje. Odstraňuje náletové dřeviny, suché stromy, udržuje travní porost pravidelným sečením a společně s myslivci, kteří zde mají dřevěnou chatu, se snaží lokalitu zatraktivnit. Výsadbou nových stromů se podařilo postoupit o kus dál v revitalizaci území.

Výsadba byla naplánována tak, aby bylo co největšímu počtu lidí umožněno seznámit se s lokalitou, protože v naší obci v minulosti proběhla rozsáhlá výstavba rodinných domů a mnoho mladých rodin s dětmi se ještě nemělo čas seznámit s uvedenou lokalitou. Obec Zbýšov pořídila opěrné kůly, úvazy a ochranné pletivo pro vysazované stromky. Před výsadbou zajistila vysečení lokality a její vyčištění tak, aby stromy měly co nejlepší možnost pro růst. Akce byla velice povedená a všichni účastníci se těší na její pokračování na podzim.

  • iniciátor či nositel či zadavatel výsadby - Iniciátorem byla obec Zbýšov.
  • realizátor - Realizátorem byli občané obce Zbýšov a členové sdružení v zájmových organizacích jako jsou hasiči, sokol, Zbýšovský Domeček a myslivci.
  • místo výsadby - lokalita pod krátkými vinohrady, obecní pozemek p.č. 752/1, p.č. 752/2 a p.č. 751, vše zapsané na LV 10001 pro k.ú. Zbýšov, obec Zbýšov.
  • datum výsadby - 16.4.2016
  • počet vysazených stromů v rámci akce - 20 jabloní

Fotogalerie

12983364 1198209683524543 5119298094947763995 O
12983811 1198209696857875 9092850909491422848 O
12998262 1198209633524548 8406021100737377597 O
13007134 1198209686857876 7517602786874439775 N
13029556 1198209656857879 1378258656684429596 O
13041011 1198209566857888 758928430443903052 O
13051554 1198209756857869 3714001946450645392 N
13055160 1198209560191222 5098762980489313796 O

Tagy: 2016, Obec Zbýšov