Výsadba snoubenců v Kyjovském Slovácku

Snoubenci Kolaříkovi sázeli stromy

Náš manažer Tomáš (Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.) se v červenci oženil, a tak jsme si na jeho rozlučku se svobodou připravili malé divadelní představení pro budoucí novomanžele. Nápadů bylo nespočet, avšak rozhodnutí padlo na ztvárnění pohádky, která ženicha zavazuje ke třem úkolům – postavit dům, zasadit strom a zplodit syna.
Proč by měl ženich postavit dům a zplodit syna si nejspíše každý domyslí sám, ale proč sázet strom?
V době osvícenství za vlády Marie Terezie (1717 – 1780) a Josefa II. (1741 – 1790) vzniklo mnoho zemědělských, zahradnických, ovocnářských a vinařských spolků. V roce 1750 dochází ke vzniku Bratrstva zahradnického v Praze a v roce 1767 ke zřízení Hospodářské společnosti (později císařsko-královské Vlastenecko-hospodářské společnosti), která začátkem 19. století založila samostatnou Štěpařskou jednotu. V roce 1752 vychází nařízení sázet stromy podél všech nových silnic, a to z důvodů hospodářských (ovoce, stín, snížení prašnosti), estetických (směřování na sídlo), orientačních (v mlze) a bezpečnostních (ochrana proti sněhu).
V létech 1771 – 1787 uspořádala Vlastenecko-hospodářská společnost v Čechách šetření, z něhož vyplynulo, že v zemi se pěstovalo roku 1772 cca 2 miliony 360 tisíc a roku 1786 přes 7 milionů 650 tisíc ovocných stromů. Připomeňme, že Marie Terezie ukládala povinnost sázet stromy v krajině i na vesnicích, a její syn Josef II. zavedl povinnost sázet ovocné stromy u škol a vyučovat ovocnictví, včetně povinnosti snoubenců vysadit dva ovocné stromy před svatbou.
Protože Kyjovské Slovácko v pohybu tradice podporuje, dostali od nás ženich s nevěstou dva ovocné stromy. A proč právě dva?
Při hledání zjistíte, že existuje více vysvětlení. Například jeden pro něj a druhý pro ni.
Nejvýznamnější úloha jablku a rajské jabloni je u nás doložena ve zvykosloví svatebním. Venkovský lid totiž věřil, že jablkem se přenáší při svatebních obřadech na nevěstu plodivá síla, a že se jím zabezpečuje četné a zdravé potomstvo. Velký počet dětí byl v dřívějších dobách odedávna základní podmínkou zabezpečení rodového života. Proto bylo největším přáním každého páru, vstupujícího ve sňatek manželský, mít co nejdříve a co nejvíce dětí. Aby se toho co nejbezpečněji dosáhlo, mimo posvěcení sňatku církví, byla podnikána u lidu hned po svatbě celá řada obřadů, které měly zabezpečit zdravé a početné potomstvo. Jedním z nich bylo i sázení stromů.
Jak si můžete prohlédnout na následujících fotografiích, Tomáš stromy opravdu zasadil.

Iniciátor:    Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Realizátor:    Ing. Tomáš Kolařík
Datum výsadby:  02.07.2016
Místo výsadby:   pole Svatoboříce-Mistřín

Fotogalerie

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
 

Tagy: 2016, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu