Výsadba v Hrušovanech nad Jevišovkou

Výsadba třešňové aleje podél řeky Jevišovky žáky 9. třídy ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou.

Město Hrušovany nad Jevišovkou se již delší dobu chystalo vysadit ovocnou alej starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty kolem řeky Jevišovky. Celá výsadba tak měla za cíl návrat k původnímu krajinnému rázu této lokality. Alej by měla plnit funkce užitkové a poznávací. Jelikož je komunikace, podél které je alej osázena, často využívána k procházkám místních obyvatel, předpokládá se, že ovoce bude pro chodce vítaným zdrojem občerstvení.

Hlavním cílem celé akce bylo zapojení žáků 9. třídy místní Základní školy Hrušovany nad Jevišovkou do výsadby i do následné péče o vysazené stromky. A opravdu - školáci si mohli „svůj“ stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu nad tímto konkrétním stromem si jej také mohli pojmenovat a každý byl zvědavý, kdy začně jeho stromek nést ovoce. Na to si ale budou muset školáci ještě nějaký ten rok pokat. Především by ale měly tyto vysazené stromky upevňovat vztah dětí k místu, ve kterém žijí.

Odborný dohled nad výsadbou byl svěřen pracovníkovi Technických služeb města Hrušovany nad Jevišovkou, ale do projektu se zapojili také paní učitelky, starosta města Ing. Miroslav Miloš, předseda MAS Hrušovansko Ing. Bronislav Prudký a manažerka MAS Hrušovansko Bc. Simona Dvořáčková. Přejme stromkům v nové aleji i jejich mladým opatrovníkům ať ve zdraví rostou a sílí.

Iniciátor:            MAS Hrušovansko
Realizátor:          žáci 9. třídy ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou
Datum výsadby:  22.04.2016
Místo výsadby:    polní cesta podél řeky Jevišovky na jižní straně Hrušovan nad Jevišovkou
Druhy a počet:   Třešeň, 10 stromů


Fotogalerie

IMG 20160422 092349
IMG 20160422 092420
IMG 20160422 092448
IMG 20160422 092929
IMG 20160422 093049 Uvod
IMG 20160422 093440
IMG 20160422 093539
IMG 20160422 093815
IMG 20160422 094038

Tagy: 2016, MAS Hrušovansko, z.s.

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím