Výsadba stromků v Šubířově

Začátkem listopadu 2017 vysadily děti na svých školních zahradách řadu ovocných stromů. Jejich ovocný sad se rozrostl o jabloně, slivoně, hrušně i další dřeviny. MŠ Šubířov obdržela rovněž ke stromkům kůly a další potřebný materiál pro výsadbu a údržbu - kokosový úvazový provaz, plastovou chráničku kmene, profesionální rýče, zahradnické nůžky a konve na zálivku. Pedagogové velmi zodpovědně zorganizovali pro své žáky výsadbu ovocných dřevin. Seznámili děti s pracovním postupem, jednotlivými druhy dřevin a pomohli jim stromky zasadit. Nezanedbatelná byla také osvětová činnost pedagogů pro děti v oblasti celkového zlepšení životního prostředí obecně a konkrétně ke zlepšení prostředí školní zahrady a obce. Děti si vyzkoušely sázení stromů a činnosti s tím související samostatně v praxi a zároveň přitom získaly vhodné pracovní návyky.

Iniciátor: MAS Region HANÁ
Realizátor: MŠ Šubířov, obec Šubířov
Datum výsadby: 01.11.2017
Počet a druh: 2 švestka, 2 třešeň, 2 hrušeň, 4 jabloň

 

Fotogalerie

075
077
078
079
081
082
 

 

 

 

 

 

 

Tagy: jabloň, hrušeň, švestka, Třešeň, 2017