Granty na výsadby stromů 2020 - Sázíme budoucnost

Výzva otevřena až do 31. 7. 2020 | Výše grantu 10 000 Kč – 40 000 Kč

Cíl grantu

Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
 

Kompletní výzva ke stažení

 

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys:


Nevíte si rady? Použijte návod na používání databáze Grantys
 

 

07f774db 798a 476b b933 acee36c59cc2 680 453

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
 • zakoupení nezbytného materiálu
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 • odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
 • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele); 

 

Harmonogram výzvy

 • Výše grantu je 10 000 Kč – 40 000 Kč
 • do 31. 5. 2020 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků
 • červen-červenec 2020 (bude upřesněno) internetové hlasování Stromy místo letáků
 • do 31. 7. 2020 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2020, které nezískají podporu v internetovém hlasování).
 • 31. 7. 2020 zveřejnění výsledků internetového hlasování
 • 7. 9. 2020 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise
 • do 30. 9. 2020 uzavření smluv s úspěšnými žadateli.
 • od 1. 10. do 30. 11. 2020 realizace projektů
 • do 10. 12. 2020 zaslání zprávy a vyúčtování
 • do 15. 10. 2021 (jen projekty bez financování následné péče) zaslání následné zprávy o stavu výsadby po jednom roce.
 • do 15. 10. 2023 (jen projekty s financováním následné péče) zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování v případě financování následné péče.

 
Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

 

Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost.

Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb jakou hodnotu má strom?

Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů propočítal, že jediný strom žijící 50 let ve městě přispěje za dobu svého života tzv. ekosystémovými službami v přepočtu 7 až 8 miliony Kč. Ty zahrnují například produkci kyslíku, absorbci CO2 (je hlavní příčinou vzniku skleníkového efektu), recyklování vody, zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody, zabraňování erozi, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů… Výpočty nezahrnuly cenu dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu plodů.

jakou hodnotu ma strom1

Stromy zachycují také přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky, mj. i chlorofluorokarbony (CFC), které ničí ozonovou vrstvu (důsledek používání čisticích prostředků, ledniček a klimatizací). Jako větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám množství půdy větrnou erozí v zemědělských oblastech. Jejich kořenový systém zpevňuje nestabilní břehy. A v neposlední řadě jsou lékem pro duševní zdraví – výhled do zeleně pomáhá zotavení ze stresových situací.

Stromy začaly růst na Zemi před zhruba 370 miliony let a umožnily evoluci pozemních zvířat, včetně savců. Na planetě roste kolem 100 000 druhů stromů, z toho 8 000 druhů je ohroženo vyhynutím a téměř 1 000 je ve velmi kritickém stavu. V Číně se během jednoho roku spotřebuje 80 miliard párů dřevěných hůlek určených na jedno použití. Jelikož z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit přibližně 4 000 párů hůlek, Číňané tak ročně vyhodí do odpadu zhruba cca 20 milionů stromů…

Hodnota papíru

 • Z jednoho smrku lze vyrobit 80 000 archů kancelářského papíru formátu A4 nebo zhruba 6 800 výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách
 • 1 tuna vyrobeného papíru vznikne zpracováním 2,2 tuny kmenů stromů
 • Přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti je 70 kg papíru
 • 50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom (recyklovat tříděný papír lze až 7x)

Věděli jste, že:

 • 1 000 litrů kyslíku průměrně vyprodukuje při fotosyntéze vzrostlý listnatý strom za jeden slunný letní den (člověk za stejnou dobu spotřebuje při dýchání okolo 300 l)
 • 10 tun kyslíku vyprodukuje průměrně za rok 1 ha listnatého opadavého lesa mírného pásma (jehličnatý les o třetinu méně).
 • 1 600 m2 je přibližná plocha, kterou zaberou listy z koruny vzrostlého stromu. Na každém čtverečním milimetru plochy je 50 až 100 průduchů, které regulují vypařování vody při „dýchání" stromu.
 • 100 litrů vody denně odpaří vzrostlý, košatý, listnatý strom, což odpovídá energii asi 70 kWh (která se promění ve vodní páru místo v teplo – lze tedy říct, že funguje stejně účinně jako klimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW).
 • Ve vegetačním období zachytí 1 ha smrkového lesa 23 t prachu, borovicového lesa 36 t, bukového 68 t.
 • Jeden hektar mladého bukového lesa v létě denně odpaří přibližně 300 hl vody.
 • V letech 2003 až 2011 pokáceli silničáři v ČR přes 120 000 stromů. Pokud by se vysázely vedle sebe, mohly by podle sdružení Arnika lemovat cestu z Prahy do Říma.

STROM = 1 MILION KČ

Taková je podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny hodnota jednoho starého zdravého vzrostlého listnáče. Vykácením 110 stromů v aleji lemující silnici první třídy mezi obcemi Ždírec a Krucemburk na Vysočině v roce 2013 vznikla podle oficiální metodiky Ministerstva životního prostředí ekologická škoda až 100 milionů Kč.

 

 

Autor: Ivo Podskalský

Zdroj: National-geographic.cz

Klimatický strom

Loga klimagrun

Vrámci projektu ATCZ142-Klimatická zeleň vznikla publikace - KLIMATICKÝ STROM

 

Jedná se o finální publikaci doplněnou o české zkušenosti z výsadeb a problematiky údržby zeleně. Ke stažení pod odkazem níže nebo již nyní k dostání v tištěné podobě na každé Místní akční skupině v Jihomoravském kraji.

 

Zde, ke stažení: Klimatický strom

 

 

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím