Webinář "Zalej mě! pro školy"

P O Z V Á N K A


srdečně zveme pedagogy základních a mateřských škol na webinář

 

Název akce: „Zalej mě! pro školy“
Typ aktivity: vzdělávání
Termín a čas: semináře mají stejný obsah, vyberte si vhodný termín pro vás
26. 5. 2021, od 14.00 do 15.30 hod.
3.6. 2021, od 14.00 do 15.30 hod.
Místo konání: online

 

Tým iniciativy Zalej mě! představí novou verzi školního programu "Zalej mě! aneb Život stromům!", který najdete na adrese https://zalejme.cz/skoly
Vysvětlíme jeho cíle i způsob použití v online i prezenčním režimu výuky, případně jako projektu na prázdniny.

Dále se dozvíte novinky ze zákulisí, zkušenosti, plány do budoucna a také odpovědi na jakékoliv Vaše dotazy.
V případě vašeho zájmu, prosím vyplňte přihlášku zde, do 25. 5. 2021 a do 2.6.2021: https://forms.gle/DUP3CcFiQfKFdsRG8.

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE

 

OFFSETUJEME Co2

Offsetujte CO2 také!

Organizace CI2, o. p. s. se zabývá odbornými aktivitami v oblasti životního prostředí, včetně podpory ochrany klimatu. S tímto záměrem vznikl v roce 2015, pod záštitou MŽP ČR, projekt OFFSETUJEME CO2 (https://www.offsetujemeco2.cz/), který nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím tzv. offsetových projektů. Jedním typem těchto projektů je nová výsadba původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů, solitérů v krajině či lesnických projektů.

Průběžně a dlouhodobě hledají vhodné lokality pro nové výsadby stromů (např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy, na revitalizaci po těžbě či kůrovci ad.). Výsadba je z 85 % podpořena financemi z výše zmíněného projektu OFFSETUJEME CO2. Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu. Jediné podmínky pro realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu s územním plánem, výsadba lokálních druhů stromů, zajištění odborného dozoru při výsadbě a zajištění následné péče.
Program není nijak časově omezen, zasílat návrhy na realizace projektů je možné kdykoli. Neděláme žádné výběrové řízení, podporu mohou získat všechny projekty, které splní podmínky programu.

Potřebné podklady od obce/ realizátora jsou:
1. základní popis projektu (název, stručný popis, záměr, popis území a pozemku určeného k realizaci - číslo parcely a katastrální území, popis výsadby – druhy navrhovaných stromů a jejich počet, způsob výsadby – svépomocí/ dodavatelsky, popis následné péče)
2. rozpočet výsadby (sazenice, ochrana sazenic, nářadí potřebné k výsadbě, zálivka, doprava, odborný dozor, ad.)
3. situační výkres plánované výsadby (jednoduchý zákres stromů kde budou vysazeny)
4. fotografie pozemku určeného k výsadbě

Následně je dopočítáno množství CO2, které jsou stromy v projektu schopny pohltit a na základě rozpočtu je dopočítána jednotková cena za 1 tunu CO2. Projekt je pak zveřejněn na stránkách offsetujemeco2.cz, kde mohou dárci na jednotlivé projekty přispívat.

Sázení stromů a zeleně je skvělá příležitost zpříjemnit život v obci, přispět k ochraně klimatu a životního prostředí a zapojit místní komunitu do společného projektu. Navíc s minimální administrativní i finanční zátěží pro obec.

 

Více informací naleznete zde.

 

Výsadbu 65 stromů v projektu „Krajinotvorný sad a ovocná alej nad Tvarožnou Lhotou“ finančně podpořila firma Rohlik.cz, která tímto přispěla ke snížení uhlíkové stopy svých produktů. Projekt byl realizován v rámci programu Offsetujeme CO2 (www.offsetujemeco2.cz) na jaře 2021 ve spolupráci se členy sdružení INEX a místními občany. 

rohlik cz

Zapojte se také! Síť Místních akčních skupin již s aktivitou "Zalej mě!" také spolupracuje...

Spolupráce sítě MAS s aktivitou Zalej mě !

Masky spolupracují na tématu péče o zeleň a klimatické změny a šíří příklady dobré praxe svých parterů, např, aktivita Zalej mě ! vzešlá z Mendelu a má velký ohlas u veřejnosti především ve městech.

 

Více informací naleznete v příloze, níže ke stažení v PDF:

ZALEJ MĚ

 zalej me

Více informací naleznete i na www.zalejme.cz

Mapa kde již zalévají

mapa zalejme

 

detail stromu

 

Pilotní projekt "Školní zahrada-přírodní učebna"

Ve spolupráci místních akčních skupin probíhá pilotní projekt Školní zahrada- přírodní učebna, který využívá výstupy projektu Klimagreen, kdy s podporou OP Vzdělávání a výzkum realizují MASky obnovu školních zahrad pro pobyt žáků a jejich vzdělávání blíž přírodě. Na Strážnicku, Vesesku, Hradištsku a Horňácku je na území 12 škol tento projekt realizován komunitními výsadbami vyvýšených záhonů a výsadbou ovocných stromů v areálech mateřských a základních škol. Praktickým realizacím předcházelo vzdělávání v rámci programu Přírodní zahrada a Klimatická zeleň.

Aktivity byly již zrealizovány v celkem 12 školách, vysazeno bylo 65 ovocných stromů a osázeno bylinami celkem 17 vyvýšených záhonů, každá škola také nainstalovala 1000l nádrž k okapu aby mohli výsadby a záhony dobře zalévat.

 

PB190014
PB190016OstrohZS
PB190017
PB190028ZS Veseli
PB190030
PB190032ZS Veseli

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím